UTC2
UTC2 Smart System

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

 

Đăng nhập hệ thống

Tên truy cập:
Mật khẩu:

Thông tin:
- Liên hệ Phòng TCHC nhận tài khoản đăng nhập lần đầu.
- Người dùng nên đổi mật khẩu ban đầu thành mật khẩu cá nhân.
- Khi cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Phòng 2 Nhà D3.
- Người dùng có thể lấy lại mật khẩu tại đây.

Liên hệ: Phòng TCHC, Phòng 2-D3, Email: tochuchanhchinh@utc2.edu.vn. Phát triển dự án: Thạc sĩ Lê Nhật Tùng, lenhattung@gmail.com